دانلود فیلم Kittie: Live at the London Music Hall 2019 زبان اصلی، دوبله فارسی و زیرنویس چسبیده بدون سانسور

خلاصه فیلم کیتی: در سالن موسیقی لندن زندگی می کنند: شاهد تاریخچه فلزات سنگین به عنوان کیتی برای اولین بار از سال 2013 مرحله را می گیرد. این نمایشگاه های مختلف از دوران چندگانه، این نمایشگاه مجله ی 20 ساله به عنوان پس از حزب برای مستند حرفه ای حرفه ای خود، "Kittie: Origins / Evolutions خدمت کرده است . " انتظار می رود فلزات سنگین، سریع و تهاجمی فراموش نشدنی از یک عملکرد یک بار در طول عمر بیست سال در ساخت. -Morganlander

Kittie: Live at the London Music Hall (2019): Witness heavy metal history as Kittie takes the stage for the first time since 2013. Featuring line-ups from multiple eras, this 20th anniversary reunion show served as the after party for their all-encompassing career-spanning documentary, "Kittie: Origins/Evolutions." Expect unforgettable heavy, fast and aggressive metal from a once-in-a-lifetime performance twenty years in the making. —morganlander

Country:
Locations: London, Ontario, Canada
Keywords:

Kittie: Live at the London Music Hall 2019 Poster

پخش آنلاین و دانلود فیلم Kittie: Live at the London Music Hall