دانلود فیلم God's Fool 2020 زبان اصلی، دوبله فارسی و زیرنویس چسبیده بدون سانسور

خلاصه فیلم احمق خدا: یک داستان جدید در مورد یک سنت قدیمی: سنت فرانسیس از آسسی - اولین ragamuffin. این فیلم سوم و نهایی در "Trilogy Ragamuffin" است. اول "Ragamuffin" در مورد مولک های غنی بود. سپس "برنان" درباره نویسنده Brennan Manning.

God's Fool (2020): A new story about an old saint: St. Francis of Assisi - the first Ragamuffin. This is the third and final movie in "The Ragamuffin Trilogy." First was "Ragamuffin" about Rich Mullins. Then "Brennan" about the author Brennan Manning.

Country:
Locations:
Keywords: author, christian film, african american, blaxploitation, black film

God's Fool 2020 Poster

پخش آنلاین و دانلود فیلم God's Fool