دانلود فیلم What the Bleep!?: Down the Rabbit Hole 2006 زبان اصلی، دوبله فارسی و زیرنویس چسبیده بدون سانسور

خلاصه فیلم چه چیزی بفرمایید؟: پایین سوراخ خرگوش: مصاحبه با دانشمندان و نویسندگان، بیت های متحرک و یک داستان که شامل یک عکاس ناشنوا در این دگدراما استفاده می شود، برای نشان دادن ارتباط بین مکانیک کوانتومی، نوروبیولوژی، آگاهی انسانی و واقعیت روز به روز استفاده می شود.

What the Bleep!?: Down the Rabbit Hole (2006): Interviews with scientists and authors, animated bits, and a storyline involving a deaf photographer are used in this docudrama to illustrate the link between quantum mechanics, neurobiology, human consciousness and day-to-day reality.

Country: USA
Locations:
Keywords: deaf person, deaf woman, spirit guide, religious leader, divinity

What the Bleep!?: Down the Rabbit Hole 2006 Poster

پخش آنلاین و دانلود فیلم What the Bleep!?: Down the Rabbit Hole