دانلود فیلم Une nuit 2012 زبان اصلی، دوبله فارسی و زیرنویس چسبیده بدون سانسور

خلاصه فیلم une nuit: سیمون وایس، فرمانده پلیس، رئیس بخش هایی که مدیران پاریس را نظارت می کنند، از تور شبانه خود را از کافه ها، دیسکو ها و باشگاه های نوار آغاز می کند، و مطمئن شوید که صاحبان قوانین را بیش از حد خم نمی کنند. Weiss می داند که او بین یک سنگ و مکان سخت است: واضح است که باندهای جنایتکار در حوزه خاص خود شایعاتی می کنند و حتی بیشتر واضح است که آنها توسط UPS های برتر در بخش محافظت می شوند.

Une nuit (2012): Police commander Simon Weiss, head of the division that supervises Paris's demi-monde, starts out on his nightly tour of bars, discos and strip clubs, making sure once again that the owners don't bend the rules too far. Weiss knows he's between a rock and hard place: it's obvious that criminal gangs run rampant in his special domain, and even more obvious that they're protected by higher-ups in the department.

Country:
Locations: Paris, France
Keywords: police, neo noir, female police officer, sex in bar, nudity

Une nuit 2012 Poster

پخش آنلاین و دانلود فیلم Une nuit