دانلود فیلم Circle of Poison 2015 زبان اصلی، دوبله فارسی و زیرنویس چسبیده بدون سانسور

خلاصه فیلم دایره سم: هنگامی که دولت ایالات متحده یک سموم دفع آفات را ممنوع می کند، برای مردم آمریکا بسیار مضر است، شما تصور می کنید که پایان آن است. آنچه شما انتظار ندارید این است که پس از آن به صورت آزادانه برای سود صادر می شود. در سال های اخیر بی شماری آفت کش ها مضر در سراسر کشور های کمتر توسعه یافته جهان گسترش یافته است، باعث آسیب های بی اندازه می شود. سپس بسیاری از آنها به مواد غذایی آلوده به ایالات متحده وارد می شوند و چرخه وحشتناکی از سم را ایجاد می کنند.

Circle of Poison (2015): When the US government bans a pesticide, deemed too harmful for the American people, you would imagine that to be the end of it. What you would not expect is it to then be exported freely aboard for profit. In recent years countless harmful pesticides have been spread around the world's less-developed nations, causing immeasurable damage. Many are then imported back into the United States on infected foodstuffs, creating a terrible cycle of poison.

Country:
Locations:
Keywords: reference to jimmy carter, pesticide, food, farming, sustainable

Circle of Poison 2015 Poster

پخش آنلاین و دانلود فیلم Circle of Poison